sąd

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. siąść

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:ninf

Etymologie / Etymologia

— *sędi do *sěsti, *sędę: poi. siąść, siądę, stpol. sieść, siędę, stcz. siesti, sadu, słe. sěsti, sędem, sch. sjesti, sjedĕm, scs. sěsti, sędę, strus. sěsti, sjadu, ros. сесть, сяду, uкг. сíсти, сяду, br. сесць. Formy z samogłoską nosową kontynuują pierwotny infiks nazalny, zob. Meillet, SC, s. 204,214, Vaillant, GC, ПI, s. 181, Vasmer, REW, III, s. 63.

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
püd sąd ai kămen Kom sitzen bey Kachelofen PS
PLB
Tåi püd sem er! Aid sąd manĕ. Joz tibĕ PS
Tåd jadån stail. Aid sąd(i). Defkă, ol'oi taler dånai. Sem PS