tåd'ĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. więc, zatem

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

nfl

Etymologie / Etymologia

— *tsgy (II *tsgďy || *tsgďa, też z nagłosem *to-): poi. tedy 'w takim razie; wtedy’, stpol. tedy, tegdy 'wtedy, wówczas; więc, przeto', kasz. tede 'wtedy, w tym czasie , dł. tedy, rzadziej tegdy 'dereinst, damals; dann, alsdann; demnach, also’, gł. tehdy 'wówczas, wtedy , cz. tedy, teďü, stcz. tehďy, tehda Tvięc, przeto’, sła. teda Ts.’, słe. tedåj, dial. też teda 'damals; dann; also’, sch. tåd, tåda 'wtedy, wówczas’, scs. tsgda, togda, cs. też tsgdy 'dann, darauf, damals’, bg. тогá, тогáвa, dial. też msza, тъг, тъгú (Gerov) 'wtedy, wówczas; więc’, strus. togda, togdy Ts.’, ros. тогда, lud. тогды 'ts.’, ukr. тогдг, тодг 'ts.’, br. тадú Ts.’

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
tåd'ĕ kåtü ci sarăt, aidĕ Darhinter wer da will hofiren der gehet PS
PLB
tåd'ĕ tåi jis tüjĕ emerică, Mit
nos daisko. Mos made-jest. Tåd jadån stail. Aid sąd(i). PS
tüjă vaistă ni vizaʒ. Vaiʒ tåd, våm svainĕ mąsi. Tåd PS
Vaiʒ tåd, våm svainĕ mąsi. Tåd jist sår un mosko. PS
jist sår un mosko. Tåd stüjĕ paivü, pai. Nex tibĕ PS
tåi jis nĕbis'ai,
PN
tåi jis nĕbis'ai,
PN
tåi jis nebü (-ĕ?), PN