püdĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. pójść

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:ninf

Etymologie / Etymologia

— *pojbde(to), *pojbdi do *pojbti (*pa-iti): pol. pójść, pojdi, pójdzie udać się dokądś, idąc skierować się w którąś stronę’, w podobnych znaczeniach pomor. p»0i̯c, pHulą, p»ü$e$, inf. także pyoc, pvuc, dł. pojś, gł. tylko w imperat. pój 'chodź, pójdź, przyjdź’ (inf. z innym przedrostkiem: prinć), cz. pujdu, imperat. pojď przyjdź, chodź (w kierunku do mówiącego lub w tym samym kierunku co mówiący)’, sła. pojde U^7.d? imperat. poď (w kierunku do mówiącego), słe. Po] i imperat. do iti, sch. poći, podĕm 'pójść, oddalić się’, scs. pmti, poido, bg. dial. пoúдвам 'pochodzić', strus. poilh P ^ , los. пойти, пойду, пойдёшь, ukr. пiтú, пiдý, пíдвiu, паисцг. \\ języku połab. podobnie jak w niektórych innych językach słow. czasownik ten nebu t i • павд i futuralną w stosunkn do czasownika Äff do rozwoju fonetycznego Knraszkiewicz (SO,VlII w przyjmuje starą kontrakcję *-0jb- — .д « t ’ ’ 9) się regularnie w ü. 3 ’4 ‘° p0tem roz'™tf° nom Slm0 b »««ii «NЛ> nom. sg. zamiast aat. sg.)

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
püd sem ar! kom hir er PS
püd sąd ai kămen Kom sitzen bey Kachelofen PS
püd sem er! Komm her An
PLB
püd sem er! Aid sąd PS
Püd sem nos daisko. Mos PS
Püd ar! Laiz minĕ paizdă! PS