paizdă

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. tyłek, dupa

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:f:C12

Etymologie / Etymologia

— pizda: pol. pizda 'srom niewieści, pudendum muliebre’, kasz. pizda 'ts.’, słi. pjtzda 'ts.’, dł. pizda 'ts.’, cz. dial. i stez. pizda 'tyłek, dupa’, sła. pizda 'vulva’, słe. pizda 'die weibliche Scham; der Feigling; der Hosenschlitz’, sch. pizda 'vulva; cunnus', bg. dial. пúзда 'die weibliche Scham’, ros. пиздá 'ts.’, ukr. пиздá 'ts.’, z odpowiedników pozasłow. por. stprus. peisda 'Gesäß', alb. pifi 'weibliche Scham’ (Trautmann, BS »V, s. 211, Rozwadowski, IF, V, s. 353 nn., Vasmer, REN, II, s. 355 z dalszą bibliografią). — Por. paizďə. lai̯z pai̯zde í= *1iži pizda (składnia zniekształcona, nom. zamast acc.).

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
laiz paizdă* våpois* Leck mir im H[interen] An
PLB
Püd ar! Laiz minĕ paizdă! Püzarai- darų! Slaisĕs PS