püzarăt

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. popatrzeć, spojrzeć

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:inf

Etymologie / Etymologia

— *pozbreti, *pozvri(tb), *pozbri-mi, *pozbrĕh: stpol. pojźrzeć, pożreć, poźrzeć 'spojrzeć, zobaczyć’, słe. pozręti popatrzeć, scs. pozbrěti 'sehen, erblicken, Nachsicht haben, strus. pozbreti 'popatrzeć5, ukr. позрíтu 'ts.1 — Z przedrostkiem

  • po- do *Zb-rcti, zob. s. v. zavət.

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
joz mom t'esåi ait püzarăt cig knext t'aitĕ Ich muß heim gehen zu sehen waß der knecht machet PS
PLB
ar! Laiz minĕ paizdă! Püzarai- darų! Slaisĕs tåi? PS