dară

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. dziura

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:f:B12

Etymologie / Etymologia

— *dira (*dyrai): sch. dira\\ d'ira, gwar. też dir а, scs. dir а, ros. дыра, ukr. дирá. W tym samym znaczeniu występują w językach słow. też inne formacje: poi. dziura, stpol. też dura, dziora, cz. dira, stare diera (*děra), kasz. gura, gera, dum, słi. фа, dł. zera, gł. diera, sła. diera, słe. dera. — Niewątpliwy jest związek z *dbrati, *derti, *derę, *dbrę.

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
darų våsodenĕ Ins Gefängniß setzen H
PLB
paizdă! Püzarai- darų! Slaisĕs tåi? Tibĕ joz ricą PS