laizĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. lizać

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:ninf:B3

Etymologie / Etymologia

— Чižе{U), *1iži do Hizaü: poi. lizać, liżę 'przesuwać po czym wysuniętym językiem, zwykle w celu skosztowania czego, zjedzenia lub zwilżenia śliną (u zwierząt również objaw uczuć)’, w tym samym mniej więcej znaczeniu kasz. lizac, Uže (Sychta) i Uzac (Ramułt), słi. lazåc, dł. lizaś, Ши || Шот, gł. lizać, Ши, cz. lizali, Ыži, sła. UzaV, Uže, słe. lizali, Шет, sch. lizali, Iгžēт, scs. lizali, IižQ, bg. лúэiсa, maced. лижe, ros. лизáшь, лижу, лúжегuъ, ukr. лизáтпii, лижу, лижeш, bi. лiзáцъ.

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
laiz paizdă* våpois* Leck mir im H[interen] An
PLB
Laiz minĕ paizdă! Püzarai- PS