dånau

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. do wewnątrz, do środka

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

nfl:

Etymologie / Etymologia

— *dmu [HU dbnu, *ide(U) đъпм, *dbiiu Ыađе(iъ), (oľoi̯ z niem., zob. s. v. oTə), *pusii dmu, *dmu pikne(tb), *Vь)ьтi dmu, *vozęli dmu, *viUkniti (zam. mUknoti) chnu, *(hnu vezti, *dmu veze(ib), *zene(h) dmu, *žeт dmu]: dat. sg. od *dmo (zob. s. v. dånii), por. w podobnej funkcji sła. dnu adv. 'do wewnątrz; wewnątrz’, ukr. днỳ-кa 'innen, nach innen, hinein’. W połab. pod niem. wpływem dånau̯\\dånai̯ pełni funkcję przysłówka-przedrostka czasownikowego, podobnie jak niem. ein-, hinein-.

Beispiele / Przykłady

PLB
Aid sąd(i). Defkă, ol'oi taler dånai. Sem jadån låzaic. PS