nebü

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. niebo, podniebienie

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:n:D9

Etymologie / Etymologia

  • *nebo, *пеЬеśa, *na vebo, *po(h .пeШ

. • , • , \ w J’Oüniernenie , dł. ńebio * ч;-"JśГ Ä ’ CZ-,Щ'\e.'IS'> sla- »«К Przestarz. ts., sic. небо ts.; podniebienie’, sch. nĕbo 'caelunť, scs. nebo ts. , bg. неое, takze кéбđ 'ts.', maced. кебo 'ts.', strus. nebo ts. , ros. небо 'ts.’, нёбо 'podniebienie', ukr. небо caelum , br. нёоa ts. , dial. нёбо 'podniebienie' (Nosoviě), z odpowiedników pozasłow. por. lit. debesls 'Wolke', łot. de- besis 'ts.’, debess 'Himmeľ (ii wtórne), stind. nåbhas- 'Nebel, Dunst, Himmeľ, grec. vścpoę 'Wolke’, het. перiš, gen. ne- рišaš 'Himmeľ. — Dawny temat na -es-, w połabskim widać go w przypadkach zależnych, końcówki deklinacyjne jednak zapożyczone z pierwotnych tematów na *-o- i *-■«-; palatalność ś jest starsza niż przeniesienie końcówek, por. Lehr- Spławiński, Gram. poł., s. 182—184.

  • a.p. (c) - Derksen: 347

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
t'ųg no năbü Gen Himmel fahren H
PLB
tådĕ tåi jis tüjĕm nĕbis'au,
PN
tüjă]] vil'ă mo- šin'ot nĕbis'au kăk vėsai zokvoi no zimĕ;<br PN
fader, tåi jis nĕbis'ai,
PN
tüjă]] vil'ă šin'ot, kăk nĕbis'ai, tok kăk no zimĕ.
PN
fader, tåi jis nĕbis'ai,
PN
tüjă]] vil'ă šin'ot, kok nĕbis'ai, kok kăk no zimĕ.
PN
l'ol'ă, tåi jis nebü (-ĕ?),
PN