tådĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. tam, oto

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

nfl

Etymologie / Etymologia

— *tsde, *ttde — formacja utworzona od zaimka *ts (zob. s.v. ts) za pomocą sufiksu *-de, paralelna do *ksde 'gdzie’, *Vьšъđe 'wszędzie’, zob. s.v. íèà, vezde.

Beispiele / Przykłady

PLB
tådĕ tåi jis tüjĕm nĕbis'au, PN