From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. tutaj, tu

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

nfl

Etymologie / Etymologia

— ЫeГMKóże do *sĕmo (zob. s.v. sem) z fakultatywną nazalizacją, iak Ä «0 'tu, tutaj’ (zob. s.v. sah).

Beispiele / Przykłady

PLB
mo- šin'ot nĕbis'au kăk vėsai PN