st'aibă

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. chleb

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:f

Etymologie / Etymologia

— *skyba, *skyby, *skybę, *vs skybĕ — pożyczka ze stwn. sciba 'Scheibe’, por. także w poi. skiba 'wąski pas ziemi odwalany na bok odkładnią pługa przy oraniu’, kawałek, porcja czegoś odkrajanego, najczęściej chleba; duża kromka (chleba), pomor. sk'iba Ts.’, dł. skiba Ts.’, gł. skiba tewałek (chleba, ciasta)’, cz. dial. i stcz. skyba, współczesne literac. skyva 'bwałek chleba, kromka’, sła. dial. skybka kromka (chleba) (Kalał), z poi. wyraz ten dostał się też do języków wsch.-słow: ros. скúбa 'kromka chleba’, ukr. скúбa Ts.’, br. CKl6a ™-

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
jo pict st’aibų Ich will Brodt backen H
st'aibų pict Cuire du pain Pf
st'aibĕ pict Brodt backen Vand
PLB
st'aibĕ düj-năm dans
PN
st'aibĕ doj-năm dans
PN
st'aibĕ doj-năm dans
PN
st'aibĕ doj nosĕm dans;
PN