moi

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. my

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

pron:

Etymologie / Etymologia

— *my, *>iаśъ, *namb, *śъ nami: pol. my, nas, nam, z nami, pomor. mə, nas, ngm, z nami, dł. my, nas, nam, z nami, gł. my, nas, nam, z nami, cz. my, nas, nam, s nami, sła. my} nas, nam, s nami, słe. mi, nas, namyznanii, sch. mi, nas, nam, s nami, scs. my, naso, nanio, so nami, bg. те, нас, нам, maced. нuе, нас, нам, strus. my, nasö, пaть, so nami, ros. мы, нас, нам, з нами, uкг. ми, нас, нам, с нами, br. мы, пас, нам, з нáмi. — Formy oboczne w gen.-acc. i dat. z redukcją samogłoski (nəs, nəm) są uwarunkowane pozycją enklityczną, która jednakże nie zawsze jest obligatoryjna, por. zapis

Eccarda z formą nie zredukowaną w dat, (może w wyniku wtórnego akcentu?).

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
moi jismoi storĕ tåroj l'otü Wir sind drey Jahr alt H
moi t'autĕlai rådüst Wir haben Hochzeit gemacht H
PLB
vainĕ, vėsą lidą prilid'ol per nos gresnait'ĕ. Mit
jistă din kl'aud. Moi momĕ vėsi nos viză. PS
mlåkă un dübră zenă, moi ne momĕ. Joz zarą elĕ PS
Joz, tåi, vėsai motă komot. Moi cimĕ rådüst vėsi tar'ot. PS
düj-năm dans
PN
vitĕdüj-năm nosĕ grex'ĕ
PN
moi vitĕdüjemĕ nosĕm gresnărüm;
PN
[erlözüj]]-năs vit tüg x'audăg. Amen. PN
doj-năm dans
PN
vitĕdoj-năm nos grex,
PN
moi vitĕdojimĕ nosĕm gresnărüm.
PN
nos farsükon'ĕ,
PN
nos vit vėsokăg x'audăg. Amen. PN
doj-năm dans
PN
nom nos grex,
PN
moi vitĕdojimĕ nosĕm gresnărüm.
PN
nos farsükon'ĕ,
PN
nos vit vėsokăg x'audăg. PN
nom komă tüj(ă?) rit'ĕ,
PN
moi (mĕ?) nosĕ duznaicĕ perdodimĕ;
PN
nos farsökų,
PN
nom vit x'audötĕ PN