påtincĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. ptasi

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

adi:

Etymologie / Etymologia

— *pbtenbcbjb, *nhtM),h/‘h‘)h /IПVJ* *oнЬлмL. 4. (gen. partitivus w formie nom.), *pbtmbfoje zblę — derywat przymiotnikowy z sufiksem *-jb- od påtinəc (zob. s. v.). Sufiks *-(*)>- był w połabskim dość produktywny, por. ggsə, honĕ ťiizě.

Beispiele / Przykłady

PLB
vėsi nos viză. Kăk påtincĕ mlåkă un dübră zenă, PS