zenă

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. kobieta, żona

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:f

Etymologie / Etymologia

  • *zena, *siraja Źena, *otwćaja źena, *staraja zena * zena

(w funkcji voc. zamiast *źeпо), *źeпé: poi. zona małżonka, stpol. 'kobieta’, w podobnych znaczeniach kasz. zona, dl zona gl. żona, cz. źena, sla. zena, sie. zena, sch. zena, scs. źena,’ bg. жeпá, maced. жена, ros. жена, ukr. przestarz. 'Ж'ппá br. жопка. .

  • a.p. (b) - Derksen: 558

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
zenă t'arlau pĕdraug Die Frau ist des Mannes Gehülffin H
to zenă mo dübră mlåkă Die Frau hat guten Sog H
zenă, pĕlüz detă zåipkų Fraue / lege Kindt in Wiegen PS
zenă, aid dümo; vor t'ösör Frau gehe nach Hause / Koch Grütze PS
PLB
zenă, ne-müg nenkă boit,
H
Kăk påtincĕ mlåkă un dübră zenă, moi ne momĕ. Joz PS
minĕ tok pajonĕ pait. Tüd'ĕ zenă citĕ minĕ svorĕt. PS