viză

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. dom, mieszkanie

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:f

Etymologie / Etymologia

  • *veza К *vĕza, *Jъźъ ueže: pol. wieża 'wysoka budowla, zwykle kształtu czworobocznego lub cylindrycznego, o niewielkiej w stosunku do wysokości podstawie’, kasz. vezå 'ts.’, dł. wjaźa 'dom; dom mieszkalny; sień’, gł. węża 'wieża’, cz! przestarz. vĕze 'ts.’, sla. väza 'ts.’, słe. veza 'sień, przedsionek’, sch. dial. vĕza 'kuchnia w chłopskiej chacie’, strus. veza, vĕza 'lekka budowla mieszkalna; namiot koczowniczy; baszta, wieża; budynek gospodarczy’, ros. daw. i dial. вéжa 'namiot, namiot koczowniczy, jurta, kibitka; szałas; baszta’, ukr. вéжa 'wieża’, br. вéжa 'ts.’. — Derywat rzeczownikowy od vesti,
  • a.p. (b/c) - Zaliznâk: 160

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
deri- vėz viză Aus einem Hause heraus fallen, heraus reißen H
rodenĕ vizĕ Regieren im Hause H
deri- vėz viză Heraus reißen H
PLB
Moi momĕ vėsi nos viză. Kăk påtincĕ mlåkă un dübră PS