motai

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. matka

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:f:A15

Etymologie / Etymologia

  • *mati, *Vežeтija mati, *bozbjaja mati, *otroěaja mali, por. stpol. mać 'matka', słi. mac 'ts.’, stdł. mas 'die Mutter; die Gebärmutter; die Gebärmutterschmerzen', gł. mać 'matka’, cz. arch. тàiì 'matka’, sła. mat' 'ts.', słe. тай 'ts.', sch. mati 'ts.’, scs. mati 'ts.', bg. dial. мáтu 'ts.', strus. mati 'ts.', ros. мать 'ts.', ukr. маши 'ts.', br. мацi 'ts.’ — Wyrażenie vizenə motai̯ jest kalką niemieckiego Hausmutter, por. podobną kalkę w słe. hi-hia mati.
  • a.p. (a) - Derksen: 303

Beispiele / Przykłady

PLB
rådo met. Müj l'ol'ă un motai jistă din kl'aud. PS