rådo

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. rad, chętny

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

adi

Etymologie / Etymologia

— *rada do *radb: pol. rad, f. rada (dziś tylko w nom.) 'zadowolony, uszczęśliwiony (w funkcji orzecznika albo jako skrót zdania względnego); jako określenie orzeczenia: chętnie , kasz. rad 'ts.’, dł. rad, rada 'gern, bereitwillig’, gł. rady rad; chętnie’, rady meć 'lubieć’, cz. rad, rada 'chętnie', mit rad lubieć , sła. rad, rada 'chętnie', mat! rad 'lubieć', słe. rad, rada chętnie', rad bili 'cieszyć się’, rad imeii 'lubieć', sch. nid zadowolony; chętnie’, bili rad 'cieszyć się’, scs. raih froh; freudig , bg. lud. рад 'ts.’, maced. рад 'ts.’, ros. рад 'gotów, rad, chętnie’, ukr. рад 'ts.’, br. рад 'ts.’ — Dalsza etymologia niepewna, zob. Vasmer, REW, II, s. 481.

Beispiele / Przykłady

PLB
Joz menăm, joz tex tibĕ rådo met. Müj l'ol'ă un motai PS