maiso

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. msza, kazanie, kościół

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:f:

Etymologie / Etymologia

— Z śrdn. misse f. 'msza', por. też stsas. niissa f. ts. (z łac. Vâшa). — Końcówki połab.: -o £= *-л, -э ±=*-č. Przyimek kå í= *къ. — Zapis Parum Schultzego ka meysah i ka mej- soch Schleicher niesłusznie uważał za loc. plur. (Schleicher, s. 219), por. Lehr-Spławiński, SO, VI, s. 5 i nast.

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
aidĕ en maisă nach die Kirche gehen PS
vilt'ĕ büzĕ clåvăk aidĕ vilĕ maisă sehr frommer Mench gehet viel zu Kirchen PS