clåvăk

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. człowiek

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:m:B5a

Etymologie / Etymologia

— Prasłow. postać wspólną wszystkim językom słow. zrekonstruować trudno (*$elověkb*., *ěblověkrf, *čеШЫ, por. Mefflet, MSL XIV, s. 157), por. poi. człowiek, kasz. ftovjek, słi. ělmvjek, dł. cłoitek, gł. ćłowjek, cz. tlovĕk, sła. ĕlovek, słe. Simek, sch. tórjek||covjek, scs. čiмeкъ, bg. чoвéк, ros. человек, ukr. чоловíк, br. чалавéк. — Połab. w każdym razie sprowadza się do *$elvĕko.

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
vilt'ĕ büzĕ clåvăk aidĕ vilĕ maisă sehr frommer Mench gehet viel zu Kirchen PS