jidainĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. jedyny

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

adi:

Etymologie / Etymologia

— *jediiu(jь) II *еđтъ(íьУ. poi. jedyny t> o j , stosowniejszy, nie mający sobie równego 'ts.’, też 'samotny, ta«- ^J**} stdl! 'einzig, allein’, 'ts.', sie. eđЫ 'ts.’, sch. }eđт ts. , sc . W ^ (eer. bg. eдúн 'jeden, pewien, jakiś , ros. kiewizm), ukr. oдйп 'jeden, sam, jedyny’, br. адзiн 'jeden'

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
jadån jidainĕ airüdenĕ våtrük Eingeborner Sohn H
jadån jidainĕ våtrük Eintziger Sohn H