våtrük

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. syn

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:m

Etymologie / Etymologia

  • *otrok3 *bozbjb otrob, *jedöm jedimjb otrob, *jedm*

jedimjb urodenzjb (zamiast *urodjemjb) otrob: stpol otrok 'młody męzczyzna, młodzieniec; parobek, sługa, najemnik’ kasz. przestarz. (już nieużywane) otrok 'syn’, cz. otrok 'niewolnik’, sła. otrok 'ts.’, słe. otrok 'Kinď, 'Nebenschößling, Seitenhalm’, sch. отрок 'dzieciątko, niemowlę’, hist. 'chłop niewolny, przypisany do ziemi’, bg. poet. óтрок 'młodzieniec’, arch. 'chłop pańszczyźniany’, ros. przestarz. óтрок 'pacholę, wyrostek’, hist. 'młodszy członek drużyny książęcej w dawnej Rusi’, ukr. óтрок 4s.’, br. hist. óтрак 'młodszy członek drużyny książęcej w dawnej Rusi’. — Mimo zastrzeżeń K. Moszyńskiego (JP, XXXII, s. 200-201 i XXXV, s. 130-33) pierwotne znaczenie należy rekonstruować jako 'ten, kto nie ma prawa mówić publicznie, tj. zarówno niedorosły chłopiec jak niewolnik’

  • a.p. (c) [ / zapadn. (b)] - Zaliznâk: 489

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
jadån jidainĕ airüdenĕ våtrük Eingeborner Sohn H
jadån jidainĕ våtrük Eintziger Sohn H