zazăt

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. palić, opalać, spalać, zapalać

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:inf

Etymologie / Etymologia

— *źьža!i (zamiast Hbgati a to zamiast ¥ .


o*» • zob. Meillet, SC, s. 217. W polabskim zazət zamiasľTT" i pod wpływem tematu praes., zob. Lehr-Splawińsl; г,гa3э[ poi., s. 227; zob. też Moroń, SO, VIII, s. 226. — Ni« : czej Koblischke, AfslPh, XXVIII, s. 440 (zamiast '

  • zĕgati). o ^

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
zazonĕ Er ist verbrandt H
svec'ă zazi- Licht brennet PS