nüc

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. noc

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:f:D14

Etymologie / Etymologia

  • *noktb, *noku (pod wpływem dawnych tematów na *-ü zamiast *nokti, zob. Lehr-Spławiński, Gram. poł., s. 178), *polo noktc, *o nokib, *nokti: poi. noc, dł. noc, gł. noc, cz. noc, sła. noc, słe. пдё, gen. noĕi, sch. nóć, noći, scs. nośtb, bg. нощ, maced. нок, ros. ночь, ukr. нiч, br. ноч, spoza słowiańszczyzny por. lit. naktis, łot. nakts, stprus. naktin acc. sg., stind. nak, nankUs pl., łac. nox, noctis, goc. nahts. — Zapisy PS i H winnütz, Wennütz itd. Rost (sł.) i Lehr-Spławiński, Gram. poł. s. 241, wiążą z wyrażeniem przyimkowym z *m, jednak pisownia na to nie pozwala. Przyimek *Vъ rozwinął się w połabskim w vå i jest oddawany w zabytkach systematycznie przez wa, va itp., natomiast zapisy przez wi, we itp. wskazują na przyimek *o, który podobnie jak prefiks *o rozwinął się w połabskim w vi || vĕ, por. Polański, RS, XX, s. 100—101. Z tym samym przyimkiem (w obocznej postaci ob) por. dł. hob noc 'die Nacht über , gł. wob nóc 'innerhalb einer Nacht, die Nacht über, innerhalb dei Nacht’, sła. o noc 'za noc’, sie. ob not 'bei der Nacht, über Nacht.’, ros. dial. одночь 'через ночь, завтра утром; всю ночь и в одну ночь' (Dal). — Zapis H Pêi nlitzi Schleicher, s. 1 <7, interpretował niesłusznie jako collectivum na ye, por. Lehr-Spławiński, 1. c.
  • a.p. (c) - Derksen: 355

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
dübră nüc! Gute Nacht H, HA
nüc Bey der Nacht H
dübră nüc! Gute Nacht Bauc