cają

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. czuć

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:inf:A3

Etymologie / Etymologia

— *ÖujQ, *Sujeśb do *ĕuti: poi. czuć, czun doznawać , kasz. čвс, ĕeją 'czuć; słyszeć’, słi. ёйс, ĕüją 'słyszeć , dł. cuś, ouju 'czuć’, gł. ёиé, ĕuju 'ts.’, cz. ёiiĄёouîi, ёiỳi 'czuć, odczuwać’, sła. ĕuť 'ts.; słyszeć’, słe. ĕuti, ĕüjem 'słyszeć; czuwać’, sch. ёШi, ĕujĕm 'słyszeć’, gwar. też 'czuć’, scs. ĕuti 'empfinden, wahmehmen, merken, erkennen’, bg. чýя 'słyszę’, ros. чуть, /«.ihn UVЯШЬ. ЧVЮ) 'czuć’, gwar. też 'słyszeć’, ukr. чути.

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
joz ni cajă nic Ich fühle nichts H