gresnărüm

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. grzesznik

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:m:B1a

Etymologie / Etymologia

Beispiele / Przykłady

PLB
gresnărüm;
PN
gresnărüm.
PN
gresnărüm.
PN