stråjefkă

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. siostra ojca, ciocia

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:f:B12

Etymologie / Etymologia

— *stryjevska: derywat od stråjə utworzony za pomocą sufiksu *-evöka jak vau̯jefkə od vau̯jə.