ståklinĕk

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. szklarz

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:m:B1a

Etymologie / Etymologia

— stbklenikz derywat od nie zaświadczonego w połab- S iľ oп.Ч“ P\erw°tnego *stbklo, utworzony za pomocą TY ~ _em^jak våkninek 'szklarz’ od våknü 'okno’