pargnĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. pękać, pęknąć

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:ninf:2

Etymologie / Etymologia

— *płg'ne{to) [*pŕχne(h)‘i), *prźenoje (*pŕśenojeI}.) do *pŕgnęti ( PjXnQtó‘‘) — ze względu na to, że Hennig niejednokrotnie za pomocą litery g oddawał spółgłoskę χ (przykłady zob. s. v. v. χlad, χlǫ̇d, neχət), nie da się rozstrzygnąć, czy w for- mie połab po spółgłosce r występowało g, czy może χ, w innych językach bowiem notowane są formy zarówno z g jak χ, poi. poi. pumhnąe, ргепсЫie 'uciec; o skórze, cerze itp.:

stać się szorstkim, chropowatym, popękać na skutek dzia lania wiatru, powietrza itp.’, daw. też рiепдмó ■ z przedrostkiem oрiепдщр 'popękać (o skórze)’ кавДřM 'choroba skóry: łupież, liszaj’, dł. фтЫué. iertiL« ’JjZ.