mükrü

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. mokro

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

nfl:

Etymologie / Etymologia

— mokro: poi. mokro 'wilgotno, pełno wody', w tym sa- br. мóкра. m ü m a ist ii mym znaczeniu kasz. тоекго, słi. mhękre, gl. mokro, cz. mokro, sła. mokro, sch. mokro, bg. мокро, ros. мóкро, ukr. мокро,

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
mükră vårdă Naß werden H