mücaidlĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. moczydło

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:n:B7

Etymologie / Etymologia

— *rnodidlo — nomen instrumeiiti (locii) utworzone od *mo- Ш (zob. s. v. miicĕ) za pomocą sufiksu -dlo (por. o podobnej budowie vortaidlĕ, stovaidlĕ), por. poi. moczydło stawek, kałuża albo dół z wodą do moczenia lnu i konopi; zbiornik wody w ogóle’, stpol. moczydło 'ts.’, dł. niocydło 'die Röst- lache, die Flachs-, Hanfröste’, gł. moóidło, zwykle w pl. mo- ĕidU 'mokradła’, cz. modidlo 'moczydło (na len, konopie); mokradło’, sła. mocidlo 'ts.', słe. moÓilo 'das Netzen, die Befeuchtung, das Einweichen; die Röste; die Lache', pl. то- óila 'der Morast’, sch. mocilo 'moczydło’, ros. мoчúлo (Dal) 'moczydło (na len, konopie)’, ukr. мoчúлo 'ts.'