Završio sam srpsku filologiju na Jagelonskom univerzitetu u Krakovu i izrađujem pismene prevode iz srpskog, hrvatskog i bosanskog jezika na poljski, te iz poljskog na gore spomenute jezike.

U leto 2013. bio sam stipendist na Univerzitetu u Beogradu, a osim toga imam stalni kontakt sa živim jezikom. Garantujem fluentno znanje stranog jezika i tačnost prevoda, kao i osećaj za stil na poljskom jeziku. Prevodim, među ostalim, tekstove tehničkog, naučnog ili reklamnog karaktera.

Za izračun cene možete pisati ili telefonirati na podatke, koje se nalaze u delu kontakt.