vaujefkă

From Polabica
Revision as of 17:52, 7 April 2021 by Mirosielczanin (talk | contribs) (Mirosielczanin moved page vaujefka to vaujefkă without leaving a redirect)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. ciocia, siostra matki

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:f

Etymologie / Etymologia

— *(v)ujevöka: derywat od *vuja (zob. s.v. vay.jə) utworzony za pomocą sufiksu *-evska podobnie jak stråjefkə od stråjə’, dokładnych odpowiedników brak, ale por. poi. wujenka 'żona wuja’.