maudi-să

From Polabica
Revision as of 22:09, 16 March 2021 by Test (talk | contribs) (Pywikibot 6.0.0)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. opóźniać się, zaniedbywać się

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:ninf:

Etymologie / Etymologia

— *тuđi{Łъ) SČ do * muditi sĕ: stpol. mudzic, mudzi 'opóźniać, odwlekać, difťerre, tardare’, kasz. тщёс, mup. (jako czasownik niezłożony mało używany) 'tracić, mitrężyć czas’, .słi. mü$ĕc, mufą 'hindern, aufhalten, stören’, тìqeс są 'sich auf halten, zögern, säumen’, sie. muditi, mudim 'säumen machen, verzögern, aufhalten; säumen, zaudern; versäumen’, muditi se 'sich aufhalten, verweilen’, mudi se 'es hat Eile, es eilt’, scs. muditi, muMo [| modiii, тoЫo 'zögern, verharren, verweilen’, strus. мвдити, мил;« '’cunctari, tardare, zwlekać’, por. też bg. мýден 'powolny, ociężały’.