aimărzonĕ

From Polabica
Revision as of 17:31, 4 April 2021 by Mirosielczanin (talk | contribs) (Undo revision 6176 by Test (talk))
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. zamarznąć

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:inf:

Etymologie / Etymologia

— *u-morianb(jb) od *u-mor&ali (iterat. do *u-morziti): por. poi. uinrażać, kasz. rnrozĕc ‘mrozić’, dł. mrozowas reifen; frösteln’, słi. rnrəzåc 'überwintern’, gł. mrozowac reifen, schauern, schaudern’, cz. mraziti 'mrozić’, sła. mraziU ts. ,