zarăt

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. patrzeć, spoglądać

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:inf

Etymologie / Etymologia

— *zbrěti, *zbrję, *ja zbrję kö zemji, *ja || *jazs zbrję VУS0 ; *jazs zbrję (elĕ z dn., zob. s.v.) na tebe vs cfktvb (acc. «fr ! зрю książk. zitti, *mu p&trzcc. spoffladaŕ* u/îл*/ \ 4s. , sie. zvim ***** trzeć; widzieć’, scs. zbrĕti, zirję 'bücken seW "T pa' 'Z 4sZ'.StarZ' J"emb’ 3"” 'WWzieĆ; Sp«’’’»” Ä

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
prid zarĕ Für sich sehen? H
zar prid ! Siehe für dich H
vedrü zarĕ Die Sonne scheint H
kraivü zarĕ Schielen, Von der Seiten ansehen H
zarĕs no Siehest du auf mich H
jo zarą voisĕk Ich sehe in die Höhe H
jo zarą zimai Ich sehe niederwärts H
prid zarĕ Für sich sehen H
prid zarĕ Vor sich sehen H
zar prid ! Siehe für dich H
jo zarą voisĕk Haut Pf
jo zarą zimai Bas Pf
jo zarą voisĕk Hoch Vand
jo zarą zimai Niedrig Vand
PLB
moi ne momĕ. Joz zarą elĕ no tibĕ cart'ėv. PS