x'audĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. zły, złośliwy, brzydki, chudy, biedny

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

adi:

Etymologie / Etymologia

— *χudöjb, *χudoje, *χudajego: poi. chudy 'mający mało ciała, bardzo szczupły; skromny, w małej ilości', 'biedny, ubogi; nietłusty; nieobfity w jakieś składniki', kasz. χudi 'chudy', słi. χnctt 'mager; schwächlich, schlaff, matť, dł. chudy 'arm, armselig; mager, hager', gł. chudy ^ biedny ubogi; mizerny, chudy; nieurodzajny , cz. chudy^ ubogi biedny’, dial. też 'chudy’, sła. chudy 'chudy’, dial. też'nędzny, -I T řiлVì ЪìiЛ пЪпоч. bg. dial. худ ’zly’, ros. хубби спuау, ш«.ч, —, ukr. худйй 'ts.', dial. też 'zly, niedobry', Ъг. худы chudy, mizerny; marny, lichy’.

Beispiele / Przykłady

PLB
x'audăg. Amen. PN
[tåi]] lözoj nos vit vėsokăg x'audăg. Amen. PN
[tåi]] lözoj nos vit vėsokăg x'audăg. PN