vidĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. wieść, prowadzić

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:ninf

Etymologie / Etymologia

— *vede(tz) do *vesti.. poi. wieść, wiodę, pomór - j (11. wjasć wedu gl. wjesć, wjedn, cz. vesti, vedu, sla S: „ediem, sie. vesti, vedem, scs. vesti, ved9, ros. eèшй elt’ ukr. вести, веду, br. весцг, вядзé. y’

Beispiele / Przykłady

PLB
Tåi tüjă vaistă ni vizaʒ. Vaiʒ tåd, våm svainĕ mąsi. Tåd PS