våssodĕt

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. nałożyć, nasadzić, wsiąść

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:inf

Etymologie / Etymologia

— *vözsaditi *vszsadi-sę — z prefiksem *vsz- do'*saditi (zob. s.v. sodĕ).

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
krąs no glåvų våssodĕt den krantz auf den Kopff setzen H