t'übålă

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. kobyła

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:f

Etymologie / Etymologia

— *kobyla К *kobylja, w pozostałych językach słow. odpowiedniki sprowadzają się tylko do * kobyla: poi. kobyła, kasz. kobiła, dł. kobyła, dial. kobuła, gł. kobyła, kobła, cz. kobyla, sła. kobyla, dial. kobola, kobula, słe. kobüa, sch. kóbila, scs. kobyla, bg. кобúлa, maced. кобила, ros. кобыла, ukr. кобúлa, br. кабыла.

Beispiele / Przykłady

PLB
Kåtümĕ joz krodål vål ar t'übål(ą)? Joz, tåi, vėsai motă komot. PS