svorĕt

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. besztać, łajać

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:inf

Etymologie / Etymologia

— *svariti, *svan<(iъ), *svareta (zamiast *svarita) sę, *s^a~ rętj(ajal) do *svariti, *svariti sę: poi. swarzyć się kłócić się , stpol. też swarzyć Icarcić, upominać, strofować , pomor. svaŕəc są 'sich streiten, zanken’, dł. swariś, swarim schelten, auszan ken’ oraz swariś || swariś se 'unnütze Reden u reI^> ^an Äfs i ÄÄrte •V-t*słe- -řГJÄ- знить, поражать; оскорблять , • сдaрúццa <ts.% t^cze się’ (Dal), ukr. сваритися ts., z odpowiedni- Ъуć w niezgodzie’, Vymysla , ^^eп’, goc. swaran kow pozasłow. por. stnord. bestimmt antworten , 'schwören’, stwn. swenan schworen, znaczenie pierwotne 'odpowiedzieć’,

Beispiele / Przykłady

PLB
pait. Tüd'ĕ zenă citĕ minĕ svorĕt. PS