svetĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. błyszczeć, błyskać się

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:ninf

Etymologie / Etymologia

— *svĕti(ts), *mťnja svĕti(U), *nynĕ (ale zob. s.v. ninə || nenə II nånə) svĕti(U) do * svĕtiti: poi. świecić, świecę 'wydawać z siebie światło, błyszczeć’, w tym samym podstawowym znaczeniu kasz. svecec, svĕci, dł. swĕśiś, swĕśim, gł. swĕćić, swĕći, cz. svititi, svitim, sła. svietiť, svieti, słe. svĕtiti, svetim, scs. svĕtiti, svĕśtp, bg. светя, maced. свети, ros. светить, свечу, ukr. свiтúтu, свiчý, br. свяцгцъ.

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
måun'ă svetĕ Es blitzt H
nenă svetĕ Il eclaire Pf
nenă svetĕ Es blitzet Vand