stųpĕt

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. stpąpnąć, wejść

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:inf

Etymologie / Etymologia

— stępi (doi z dn., por. dal || del || doi). DO 11 do*)» *st№>, stąpić, stąpię postawić stopę, stąpn ? i stpol. 'ts.’, dł. stupts, stupju у stupim 'ts nost str>Pic stupi 'ts.’, cz. przestarz. stoupiti, stoum'm W* ’ g1' stupii' sła. stńpiť, stupi 'nadepnąć; zrobić krok w»;ľ-SC’ PГZУSí^Pić’, stępili, stępim 'ts.’, sch. stńpiti, SйрíпД J [’ post!U>ić’, słe. ptę 'schreiten, treten’, bg. стíпя, стéпuш "'stan, ^№t Słp' Lok, wejść, przystąpić’, maced. cman^ts ’ t?’ P°SUWìí ступлю 'ts.’, ukr. ступúтu, ступлю 'ts.’, br. cmST’’

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
vėz pųtstųpĕ Austreten, d.i. aus dem Wege treten H
stųpĕ no jig stărnų Auf seiner Seiten treten H