slap

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. spać

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:ninf

Etymologie / Etymologia

— Forma obca, zresztą cale wyrażenie przejęte bez żadnych zmian z dn, por. dn. slap woli fśpij dobrze!1

Beispiele / Przykłady

PLB DE/FR
slap vol! Schlaff woll Bauc