risetĕ

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. rzeszoto, sito

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:n

Etymologie / Etymologia

  • *reśeto, *kęJcolenoje reśeto, *rnocbnoje reśeto, *gołvinenoje

reśeto, *porśbnenoje reśeto: poi. rzeszoto 'rodzaj sita z dużymi otworami’, kasz. reśoto ‘ts.*, cz. reśeto 'ts., sito’, sła. reśeto 'rzeszoto’, słe. reśćto 'ts.’, sch. reśeto 'ts.’, bg. peiuĕrno 'ts.', maced. решето 'ts.', ros. решето 'ts., sito’, ukr. рéшето 'rzeszoto', br. рэшата 'ts.'

  • a.p. (b) - Zaliznâk: 447