ricăt

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. powiedzieć

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

v:inf

Etymologie / Etymologia

— Forma utworzona przez analogię do tematu praes. ric- (zob. s. v. net) zamiast *rekət = rěkati, por. gł. rekać 'nazwać’, cz. Hkati 'mówić, powiadać’, słe. rćkati 'sagen, zu sagen pflegen’.

Beispiele / Przykłady

PLB
manĕ. Joz tibĕ cĕg ricăt. Joz menăm, joz tex tibĕ PS