raizo

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. podróż, moment w podróży, punkt w czasie, raz

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:f

Etymologie / Etymologia

— Pożyczka z śrdn. reise f. 'Reise; Zug, mal, Zeitpunkt'.