rüzăn

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. rożen

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:m

Etymologie / Etymologia

  • *oгźыiъ (w niektórych językach słowr. *oг%ыìь): poi. rożen, rozna pręt (metalowy, dawniej też drewniany) służący do pieczenia mięsa nad ogniem’, w stpol. też 'ostrokół; szpada’, dh roSon, rzadziej rozeń 'rożen’, gł. roteń 'ts.’, cz. roten, lozne m. ts. , słe. raźmj, raźnja 'ts.’, sch. raźanj, rahija 'ts.’, cs. razbno 'ts.’, bg. ръжéн 'ts.; ożóg’, ros. рожòн, рожнá rożen’, ukr. рожéн, рожнá 'rożen’.—Dalsza etymologia niepewna, zob. Vasmer, REW, II, s. 529 (z bibliografią).
  • a.p. (b) - Zaliznâk: 504