röst'aidĕl

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. rozrzucony, rozpadły

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

adi

Etymologie / Etymologia

— *0rzokydlo, *pokne(to) orzbkydh do *orzokydn()ti, por. dł. rozkidnm 'rozsypać', gł. rozkidać, rozkidnyć 'rozlać; poróżnić się', słe. razkidati 'rozrzucić’, sch. råskinuti 'rozerwać; porwać; zerwać’, ros. раскидать, раскйнуть 'rozrzucić*. — Z przedrostkiem *orzo do *kydnoti (por. putai̯ne).