pate

From Polabica
Jump to navigation Jump to search

Bedeutung / Znaczenie

  • Pol. naczynia

Morphologie und Betonung / Morfologia i akcent

n:pl :

Etymologie / Etymologia

— Pożyczka, por. W, Г“ ľ" !! Końcówka-« gliniany', altmar. poH 'der ,apożyczo- jest rodzima